המנייה הטובה בשוק …? מוניטין של משרד עורכי-דין / עוה"ד מיקי שפיגלמן, ילנה וולוובסקי

הברנז'ה רועשת וגועשת – משרדי עו"ד ידועים מתפרקים ומתמזגים לבקרים, שותפים מובילים פורשים ופותחים פירמות משל עצמם או מצטרפים לפירמות אחרות תוך שהם נוטלים עימם שכירים ולקוחות, לעתים תוך הבלטת שמם ולעתים תוך ויתור על שמם לטובת המותגים הגדולים.
 
על רקע תהפוכות אלו, עולה שאלה עתיקת יומין ואקטואלית מתמיד – מהו הערך של פירמת עורכי דין. התשובה פשוטה – "ערכה" – מעבר לנכסיה הפיזיים – הינו למעשה שווי המוניטין שלה, היכולת להפיק הכנסות ורווחים.

נתחיל בהתחלה: מהו מוניטין? ההגדרה המקובלת היא כי מוניטין הנו נכס בלתי מוחשי המייצג יכולת פוטנציאלית של אדם (או עסק) ליצור הכנסות ורווחים בעתיד.
מוניטין מתבטא לדוגמה במספר לקוחות, בגובה שכר הטרחה, במיתוג המשרד, בנוכחות בתקשורת, מדריכי דירוג ועוד. אין ספק כי עו"ד בעל מוניטין גבוה יוכל לחייב מחיר גבוה שעתי יותר מאשר עו"ד בעל מוניטין נמוך יותר.

שאלת קיומו של מוניטין בהקשר של פירמת עו"ד הינה שאלה מורכבת יותר, מכיוון שמוניטין זה קשור ישירות בזהות ובמוניטין האישי של שותפי הפירמה.

להבדיל ממפעל תעשייתי בו יכולים הבעלים להתחלף מבלי שתהיה לכך השפעה של ממש על הרווחיות או רצון הלקוחות להמשיך ולרכוש מוצרים – למוניטין של פירמת עו"ד קשר ישיר לזהות השותפים ולמוניטין האישי שלהם, העושים שימוש דרך קבע בשמם לצורך ניהולה.

בדרך זו, עזיבת שותף מוביל לפירמה מתחרה מהווה מתחרה ישיר ועשויה לפגוע ולהקטין באופן משמעותי את יכולת הפירמה למשוך לקוחות.

פועל יוצא מכך הוא כי  המוניטין של פירמת עורכי דין הינו בדרך כלל סה"כ מצרפי של המוניטין האישי של כלל שותפיה.

מאחר והמוניטין האישי של עו"ד "הולך" עמו באשר יפנה עולה השאלה האם אכן יש לפירמת עו"ד מוניטין משל עצמה, העולה על המוניטין המצרפי של שותפיה – ובנפרד מן המוניטין האישי של כל אחד מהם?

ישנן מספר אינדיקציות המצביעות על כך כי לפירמת עורכי דין עשוי להתקיים מוניטין משל עצמה: פירמה ותיקה המתקיימת עשרות שנים, פירמה השומרת על שמה ברציפות ללא קשר לזהות שותפיה, פירמה שלקוחותיה פונים אליה כגוש מונוליטי ולא לאחד מהשותפים, פירמה בה פרישת שותף אינה משפיעה לרעה על רווחי הפירמה, ופירמה בה שותפים חדשים נדרשים לשלם עבור חלקם במוניטין בעת הצטרפות לשותפות.

נשאלת שאלה מרכזית – כיצד ניתן למדוד שווי מוניטין של פירמת עו"ד? בתי המשפט פסקו כי חישוב המוניטין קשור בהכרח לרווחיות הפירמה.

דא עקא שבשותפות של עו"ד, שורת הרווח בספרי הפירמה איננה משקפת נכונה את הרווחיות, שכן התמורה לשותפים אינה נרשמת כהוצאה – מאחר והשותפות אינה משלמת להם שכר, אלא הם חולקים ברווחים .

על כן, כדי לאמוד מוניטין של פירמת עו"ד עלינו ל"חלץ" את הנתון המגלם את ערך עלות תרומת השותפים לפירמה.

אם נניח שהשותפים היו מוחלפים בשכירים עם וותק, ניסיון ומקצועיות זהים לאלה של השותפים – השכר וההטבות הנלוות של אותם עו"ד היו משקפים את שורת הרווח של הפירמה ואת המציאות הכלכלית האמיתית.

על כן, אם ניקח פירמה ונפחית מרווחיה את עלות השותפים הנורמטיבית (לאמור, כמה היה באמת עולה להחליפם)– התוצאה היא שווי מוניטין הפירמה – שווי המותג הגלום בשמה ולו קיום כלכלי נפרד מזה של כל אחד ואחד מהשותפים (ואף של כולם יחד באופן מצרפי).

סוף דבר, ניתן לומר כי לשותפות עו"ד נכס מוניטין העומד בפני עצמו בנפרד  מן המוניטין האישי של השותפים רק אם רווחי הפירמה עולים על סך כל הרווחים אותם היו השותפים יכולים להרוויח מחוץ למסגרת באופן עצמאי.

כותבי המאמר, עוה"ד מיקי שפיגלמן וילנה וולוובסקי, הינם שותפים במשרד עורכי הדין שפיגלמן קורן זמיר ושות'.