ספיר בלנק

עורכת דין
טלפון: 972-3-6254666
פקס: 972-3-6254669

v-card

תחומי התמחות

מקרקעין ונדל"ן

ספיר מתמחה ועוסקת בתחום הנדל"ן, ובכלל זה בטיפול וייצוג של יזמים ושל בעלים פרטיים בעסקאות מכירה והשכרת נכסים, ייצוג בהיבטי מיסוי של עסקאות נדל"ן ורישום עסקאות נדל"ן ברשויות המוסמכות, לרבות רישום בתים משותפים.

השכלה והסמכה

בוגרת הפקולטה למשפטים, המכללה האקדמית ספיר, 2020
בוגרת לימודי פוליטיקה וממשל ובוגרת לימודי מדינת ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון, 2016
התמחתה במשרדנו
חברת לשכת עורכי הדין בישראל, 2022