דיני תאגידים ומשפט מסחרי ועסקי

מזה שנים רבות שאנו מייצגים תאגידים, יחידים וגופים רבים בתחומי המשפט המסחרי והעסקי שעניינם פעילות חברות בישראל ובחו"ל.

בין היתר, ליווינו ואנו מלווים בהתקשרויות ובעסקאות, חוזים והסכמים מורכבים של חברות גדולות- ישראליות וזרות, בעסקאות מסחריות, פיננסיות ובנקאיות, מקומיות ובינלאומיות, הסכמי ועסקאות השקעה, רכישות ומיזוגים, סוגיות הנוגעות לשוק ההון ולרגולציה (בישראל ובארה"ב), חברות ומיזמים בתחום הטכנולוגיה לרבות הקמה וליווי של חברות הזנק, גיוס הון לחברות טכנולוגיה, רכישה ומכירה של טכנולוגיות וחברות ועוד.