תכנון ובניה

תחום התכנון והבניה הינו תחום משפטי מורכב, המצריך מומחיות, ידע ובקיאות מעמיקה מתחומים שונים, בשילוב עם ניסיון מעשי רב, הן בהיבט התכנוני והן בהיבט הליטיגטורי.

אנו פועלים בתחום זה מאז שנת 1969 ובמהלך השנים הרבות רכשנו מוניטין, מומחיות ייחודית, ידע נצבר נרחב וניסיון פרקטי בטיפול בענייני תכנון ובניה על כל רבדיהם, תוך מציאת פתרונות יצירתיים בסוגיות משפטיות ותכנוניות שונות אשר ניצבות בפני לקוחותינו חדשות לבקרים.

אנו מעניקים ייעוץ שוטף, ליווי וייצוג משפטי בכל תחומי התכנון והבניה לרשויות מקומיות (מן הגדולות בישראל), וועדות לתכנון ולבניה, וכן לחברות מסחריות, יזמים עסקיים ופרטיים ומייצגים במקצועיות ובמיומנות את לקוחותינו בפני כל הערכאות והגופים הרלבנטיים בהליכים משפטיים ומנהליים בכל סוגיות התכנון והבניה, ובכלל כך ליווי וקידום תכניות בניין עיר על סוגיהן, לרבות בשלבי הכנתן, עריכתן, הפקדת ומתן ייעוץ בכל הליכי אישורן; וכן ייצוג בפני רשויות התכנון השונות; טיפול וייצוג בהליכים הנוגעים בהיטלי השבחה; ייצוג בהליכים לתביעות פיצויים בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה; הפקעות מקרקעין; הליכי התנגדויות; בקשות להיתרי בניה; בקשות לשימושים חורגים; בקשות להקלות; חלוקה מחדש; רישומים מורכבים של תכניות איחוד וחלוקה (פרצלציות), וכן בתחום שימור מבנים בו רכשנו התמחות מיוחדת.