ניהול הון משפחתי

תכנון וניהול עיזבונות בהיקפים גדולים, הקמת וניהול נאמנויות משפחתיות בישראל ובחו"ל, הפרדה רכושית בהסכמי גירושין עתירי נכסים, פירוקי שיתוף בנכסי מקרקעין משפחתיים –

You name it, we did it…

אנו פועלים בתחום זה תוך התייחסות מעמיקה להיבטי המיסוי הרלבנטיים ובשיתוף רואי חשבון מן המעלה הראשונה וצברנו ניסיון רב במציאת פתרונות יצירתיים למצבים המורכבים הכרוכים באינטראקציות משפחתיות הנוגעות בהון, רכוש ונכסים. מטבע הדברים, לא נמנה את הלקוחות הרבים בהם טיפלנו והננו מטפלים בהם בנושאים אלה.