עבירות כלכליות וצווארון לבן

למשרד מחלקה המתמחה בייצוג נאשמים בעבירות צווארון לבן, עבירות כלכליות, עבירות מחשב, עבירות תכנון ובניה, הליכי אכיפה מנהלית ופלילית של חוקי המגן בדיני העבודה, דיני בטיחות בעבודה ואיכות הסביבה. למחלקה ניסיון רב ביעוץ ליחידים וחברות בהיערכות לסיכונים פליליים, ליווי בהליכי חקירה בפני הרשויות השונות, ליווי בהליכי מעצר ושחרור, ניהול תיקי הוכחות והופעה בערעורים.

מחלקת הצווארון הלבן במשרדנו מייצגת קבלנים, יזמים, חברות וגורמים פרטיים, בהליכים שונים, לרבות כתבי אישום והסדרים ביחס לחשדות לביצוע עבירות על חוקי התכנון והבניה ורישוי עסקים ומייצגת ומייעצת לגופים שונים, בהליכי חקירה המנוהלים על-ידי משרד התעשייה והמסחר ביחס לאכיפת חוקי המגן (העסקת עובדים זרים, פגיעה בחוק שעות עבודה ומנוחה, תשלום פיצויים כדין), הליכים הקשורים לעבירות הטרדה מינית, דיני בטיחות בעבודה, הליכים משמעתיים בפני ועדות משמעת שונות ועוד.

את המחלקה מוביל צוות רב ניסיון והצלחה בתחומים אלה.