רשויות מקומיות

הרשויות המקומיות בישראל מופקדות על תחומים רבים המעצבים את חיי היומיום של התושבים במדינה. השירותים והפעולות שנותנות הרשויות המקומיות עשויים להשפיע על חיי התושבים באופן ישיר ומהותי אפילו יותר מן המוסדות בשלטון המרכזי.

על כן, כיועצים משפטיים לרשויות אלה אנו משתדלים תמיד לחשוב על השלכות המלצותינו והייעוץ אותו אנו מעניקים גם על הרשות המקומית וגם על חיי הפרט. המשרד מקיים זה שנים פעילות ענפה בתחום השלטון המקומי והוא מייצג רשויות מקומיות, איגודי ערים, חברות כלכליות ותאגידים עירוניים רבים במגוון עניינים, בכל התחומים הרלבנטיים לפעילותם, לרבות ניהול תיקי ליטיגציה בכל הערכאות, ייעוץ וליווי שוטף, הקמת פרויקטים לאומיים ומקומיים, רגולציה, הכנת מכרזים וחוזים מכל הסוגים, רישוי עסקים, חופש המידע, איכות הסביבה ועוד. המשרד מייצג בנאמנות מזה שנים רבות את הגדולות שבעיריות ובמועצות האזורית בישראל, לרבות עירית תל אביב, עירית ראשון לציון, המועצה האזורית תמר, עירית יבנה ועירית אור יהודה, תוך ליווי פעילות כלכלית המסתכמת במיליארדי שקלים במצטבר. בנוסף, משרדנו מעניק לרשויות מקומיות ייעוץ וליווי שוטפים בתחום הארנונה, היטלים ואגרות, לרבות ייצוג בפני ועדות ערר, בתי משפט לעניינים מנהליים, בית המשפט העליון ובג"צ.