מיסוי מוניציפאלי

תחום המיסוי המוניציפאלי הינו תחום משפטי מורכב, המצריך מומחיות, ידע ובקיאות מעמיקה בשילוב עם ניסיון מעשי רב. משרדנו רכש ניסיון רב בליווי, ייעוץ וייצוג רשויות מקומיות וחברות גדולות בתחום המיסוי המוניציפאלי, בין היתר בתחום ארנונה, היטלים ואגרות. משרדנו מסייע לרשויות מקומיות בהכנת שומות והליכי גבייה, עוסק בהכנת צווי מיסים לרשויות מקומיות, אישורם בפני מועצת הרשות וליווי הרשות מול משרדי הפנים והאוצר. משרדנו נותן חוות דעת בענייני ארנונה, היטלי פיתוח ואופן גבייתם, מייצג רשויות מקומיות וגופים וחברות גדולים בעניינים אלו בפני וועדות ערר לענייני ארנונה ובכל הערכאות המשפטיות שונות לרבות בתביעות השבה והרמת מסך בפני בתי משפט אזרחיים, וכן בבג"צ ומסייע בהקמת מערכי פיקוח ברשות לרבות בהסמכות של פקחים.

במקביל, מייצג המשרד בהצלחה רבה גם גופים, חברות ויחידים במחלוקות עם רשויות מקומיות ביחס לחיובי ארנונה בסכומים נכבדים.

את מחלקת המיסוי המוניציפאלי שלנו מוביל צוות רב ניסיון ומוניטין המייצג בהצלחה הן את הרשויות המוניציפאליות והן את הנישומים, בכל ההליכים בפני כל הערכאות המוסמכות ובתי המשפט הנוגעים בדבר לסוגיהן.