משפט מנהלי

רכשנו ניסיון רב ועתיר שנים במתן שירותים משפטיים בתחום המשפט המנהלי לרשויות שלטוניות וגם לחברות ויחידים המוצאים עצמם בהתמודדות מול המנהל הציבורי. בכלל זה המשרד משמש כיועץ משפטי, הן על בסיס התקשרויות ארוכות טווח והן בפרויקטים ובהליכים פרטניים, למספר רב של רשויות ותאגידים בכירים מהסקטור הציבורי, כגון בנק ישראל, נתיבי הגז הטבעי לישראל (נתג"ז), איגודן- איגוד ערים דן לתשתיות איכות הסביבה, עיריות ומועצות אזוריות גדולות, חברות ממשלתיות, תאגידים עירוניים ואיגודי ערים. השירותים הניתנים לרשויות כאמור כוללים ייעוץ שוטף, מכרזים, עריכת חוות דעת, טיפול ברגולציה וכיוצא באלה עניינים.

הננו מייצגים בהצלחה רבה רשויות וגופים ממשלתיים, ציבוריים ומוניציפאליים בכל ההליכים המשפטיים הליטיגטוריים בתחום פעילותם והננו מטפלים עבור לקוחותינו בעשרות עתירות מנהליות לסוגיהן מידי שנה.

במקביל, לנוכח ניסיוננו ומומחיותנו בתחום זה, מזה שנים רבות שהננו מייצגים בהצלחה יחידים וחברות במאבקים משפטיים מול הרשויות בכל בתי המשפט המנהליים (לרבות בג"צ).